Zasłużeni dla Miasta Kalisza

Fotografia w nagłówku
Nagroda dla Stanisława Wachowiaka
Nagroda dla Stanisława Wachowiaka

Kanclerz UAM, Stanisław Wachowiak, i Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM wśród wyróżnionych odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza, a dr  Beata Szymańska – Nagrodą Miasta Kalisza.

W piątek, 9 czerwca w Sali Koncertowej im. prof. Jerzego Rubińskiego WP-A UAM odbyła się XXXIX Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Kalisza z okazji Święta Miasta, podczas której wręczono wybitnym osobistościom najwyższe miejskie godności. Doroczne Święto Miasta i związana z nim Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Kalisza to szczególny czas. Kalisz charakteryzują lata tradycji i historii, okresy świetności i upadków, ale przede wszystkim dobroci i mądrości ludzi, którzy ukształtowali nasze miasto, tworząc jego bogactwo, wielokulturowość i obecny charakter – powiedział Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza. - Jako kaliszanie jesteśmy dumni, bo Kalisz jest piękny i niepowtarzalny. Tu przeszłość harmonijnie splata się z teraźniejszością. Współczesny Kalisz odważnie patrzy w przyszłość, stawia na nowoczesność i rozwój, w oparciu o siłę i potencjał swoich mieszkańców. W tym roku Rada Miejska zdecydowała o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza śp. Ignacemu Adamowi Bujnickiemu i śp. ppłk Henrykowi Grochowskiemu.

Zobacz: Wernisaż wystawy prac Cypriana Kościelniaka

Wśród nagrodzonych odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza znalazł się m.in. kanclerz UAM, Stanisław Wachowiak. Jest on jednym z inicjatorów stworzenia jednostki uniwersyteckiej w Kaliszu, a także gorącym orędownikiem jej rozwoju i rozbudowy. „Pan Kanclerz miał współdecydujący głos w podjęciu inicjatywy włączenia Wydziału w wieloletni plan rozbudowy Uniwersytetu, co zaowocowało inwestycjami na kilkadziesiąt milionów złotych” - napisał w uzasadnieniu dziekan, prof. Piotr Łuszczykiewicz. Stanisław Wachowiak pełni swoją funkcję od 28 lat. Jest przewodniczącym Kolegium Kanclerzy Państwowych Szkół Wyższych Miasta Poznania oraz członkiem Kolegium Rektorów Poznańskich Państwowych Szkół Wyższych. Odznaczony jest m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kaliscy radni zdecydowali także, że odznakę Zasłużony dla Miasta Kalisza otrzyma obchodzący XX-lecie działalności, Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, zaś Nagroda Miasta Kalisza trafi do jego dyrygentki, dr Beaty Szymańskiej.
 

Życie Ogólnouniwersyteckie