W obronie Stawów Umultowskich

Fotografia w nagłówku
Stawy Umultowskie
Stawy Umultowskie
Obraz

Ważą się losy cennego pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym terenu w okolicy Stawów Umultowskich (obok Wydziału Fizyki). Jest to malowniczy obszar, masowo odwiedzany przez osoby z całego północnego Poznania: Piątkowa (liczącego 40 tys. mieszkańców), Winograd (43 tys. mieszkańców), Naramowic, Umultowa oraz przez studentów UAM.  Przestrzeń o której mowa posiada wysokie walory przyrodniczo-turystyczno-sportowe, bogatą florę i faunę, często będącą pod ochroną.

Istnieje możliwość, że w życie wejdzie wariant odwrotny do rozwiązania przyjętego przez planistów z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ten mało optymistyczny dla spacerowiczów projekt, polega na utwardzeniu fragmentów dróg pomiędzy stawami ul. Huby Moraskie i fragmentu ul. Umultowskiej przylegającej do klina zieleni. W przypadku utwardzenia i dopuszczenia ruchu samochodowego na ww. ulicach, stałyby się one automatycznie, z uwagi na ich położenie, ulicami przelotowymi – tranzytowymi. Zostałby jednocześnie bezpowrotnie zniszczony rekreacyjno-sportowy i przyrodniczy charakter pobliskiej przestrzeni.

Wielu mieszkańców Umultowa oraz Piątkowa, dla których jest to najcenniejszy obszar w pobliżu miejsca ich zamieszkania postanowiło zaprotestować. Zachęcamy do podpisania petycji i wyrażenia w ten sposób swojego sprzeciwu dla utwardzenia drogi w okolicach stawów na Morasku.
 

Petycję znajdziecie na stronie:
www.stawyumultowskie.pl

Życie Ogólnouniwersyteckie