Uroczystości pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca

Wczoraj pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 roku odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające wydarzenia czarnego czwartku. W imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kwiaty pod pomnikiem złożył prof. Ryszard Naskręcki prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Życie Ogólnouniwersyteckie