Stypendia Miasta Poznania dla studentów UAM

Obraz

Pierwszoroczni studenci i studentki uniwersytetów otrzymali stypendia Miasta Poznania. Są to laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, większość z nich zdecydowało się podjąć naukę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Najliczniejszą grupę tegorocznych stypendystów stanowią studenci UAM –  jest ich 19 na 31. Pozostałe osoby podjęły naukę na innych poznańskich uczelniach. W tym roku poprzez program stypendialny Miasto Poznań przyciągnęło studentów z 8 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Czytaj też: Poznań przyciąga Uniwersytetem

Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego  (13 osób), Olimpiada Historyczna (6 osób) oraz Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Filozoficzna i Olimpiada Języka Łacińskiego (3 osoby).

Miasto oferuje wybranym studentom stypendia w wysokości 1 400,00 zł (laureaci) i 1 300,00 zł (finaliści) miesięcznie. Pieniądze będą wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca. Przyznając stypendium na I roku studiów, Miasto chce dać studentom możliwość skupienia się na nauce i rozwijania swoich talentów.

Stypendyści Miasta Poznania zostaną włączeni w działania promujące stolicę Wielkopolski jako silny ośrodek akademicki i miasto przyjazne młodym.

 

Życie Ogólnouniwersyteckie