Sesja poświęcona prof. Bogdanowi Walczakowi

Dzisiaj i przez najbliższe dwa dni w Sali Posiedzeń PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29) odbywa się specjalna sesja pt. "Kulturowe aspekty ewolucji języka" dedykowana Mistrzowi prof. Bogdanowi Walczakowi przez  pracowników Zakładu Lingwistyki Antropologicznej UAM oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 

 Bogdan Walczak - mistrz i nauczyciel, autorytet w zakresie językoznawstwa i kultury języka ale także znany na całym uniwersytecie (i nie tylko) twórca okolicznościowych fraszek.

Czytaj też: Andrzej Stasiuk: Poezja kojarzy się z elitą

Postać nierozerwalnie związana z UAM. Przypomnijmy, że oprócz niezwykle bogatej działalności naukowej (jest autorem ponad 580 publikacji naukowych i popularnonaukowych) Profesor pełnił również funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Prorektora ds. Ogólnych UAM oraz Wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Znajdując przy tym czas na twórczość nieco  lżejszego formatu, którą uświetniał liczne uroczystości uniwersyteckie.

Również Życie Uniwersyteckie stało się tematem jednej z fraszek autorstwa Profesora. Z okazji 20-lecia naszego miesięcznika napisał m.in. tak:

 

Tutaj w każdym numerze rektor się uśmiecha,

Z czego ci się udziela spokój i pociecha,

Bo ten rektorski uśmiech wszystkim gwarantuje,

Że UAM kwietnie, gdy się rektor dobrze czuje.

Życie Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej