Przedszkolaki na Uniwersytecie

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM uroczyście zainaugurowano III edycje projektu „Przedszkolaki na Uniwersytecie”, oczywiście z udziałem głównych bohaterów.

Wszystko zaczęło się od pomysłu ówczesnej studentki Wydziału Studiów Edukacyjnych, pracownicy poznańskiego przedszkola nr 71 „Pod Topolą”. We współpracy z władzami wydziału i dyrekcją jednostki udało się nawiązać współpracę, która dała początek akcji trwającej do dzisiaj. Inicjatywa spotkała się z ogromnym entuzjazmem środowiska i do II edycji zaproszono cztery przedszkola. W tym roku w akcji udział bierze już kilkanaście przedszkoli oraz przedszkola współpracujące, tym razem pod hasłem „Współpraca się opłaca”. Projekt pokazuje, że łącząc siły i pomysły różnych środowisk, można osiągnąć znacznie więcej i uczyć się nawzajem od siebie. Do końca roku akademickiego studenci pedagogiki będą działali i animowali dzieci w przedszkolach, przedszkolaki będą odwiedzać i uczyć się w salach wykładowych uniwersytetu. Ważnym punktem są szkolenia nauczycieli i spotkania z dyrektorami,  w których co ważne, mogą wziąć udział zainteresowani rodzice. Już dzisiaj zgłaszają się do Wydziału kolejne przedszkola, zainteresowane przyszłorocznym udziałem.

Za projekt odpowiadają prof. dr hab. Kinga Kuszak, prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska oraz mgr Anna Schmidt z WSE. Partnerami projektu są: Koło Naukowe Pedagogów-Terapeutów AGO, Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej „RAZEM” oraz Studenckie Koło Naukowe Literacko-Teatralne „Dygresja” działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

Czytaj: Chodź opowiedz mi bajeczkę

O wszystkich inicjatywach podejmowanych w ramach projektu można będzie przeczytać w aktualnościach na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz na profilu Projektu „Przedszkolaki na Uniwersytecie” na Facebooku.
 

Życie Wydział Studiów Edukacyjnych