Prof. Hanna Paluszkiewicz dziekanem

Fotografia w nagłówku
Prof. Hanna Paluszkiewicz
Prof. Hanna Paluszkiewicz

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, została dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pani profesor została wybrana przez elektorów jednogłośnie. Prof. Paluszkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a następnie doktora habilitowanego i tytuł profesora. Specjalizuje się w prawie karnym procesowym.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego kieruje Katedrą Prawa Karnego i Postępowania Karnego. Prowadzi badania naukowe w zakresie teoretycznych i praktycznych wymiarów procesu karnego. Jest autorką ponad 100 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu postępowania karnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, również dla aplikantów do zawodów prawniczych.

Życie Wydział Prawa i Administracji