O dywanie i oku pająka

Fotografia w nagłówku
Inauguracja
Inauguracja

Zanim wybrzmiało trzykrotne uderzenia rektorskiego berła i życzenia quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit, 29 września w Auli UAM nowy rok akademicki zainaugurowali studenci I roku. W tym roku  towarzyszył im rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Witając w murach uczelni rektor przypomniał, że drzwi jego gabinetu stoją otworem dla wszystkich, również dla rozpoczynających naukę studentów. Wzorem lat ubiegłych uroczystość poprowadziła prorektor UAM ds. studentów prof. Bogumiła Kaniewska. W paru słowach odniosła się do historii uniwersytetu, który już niedługo będzie świętował stulecie swojej działalności. Było zatem o ojcach założycielach, Heliodorze Święcickim, siedzącym na ławeczce przed Aulą, wspomniała również, z właściwym sobie poczuciem humoru, o dywanie z gabinetu rektora, niemym świadku tych dziejów. Zobaczyć go mogą tylko najlepsi studenci – mówiła prof. Kaniewska – odwrotnie niż dzieje się to w przypadku dywanu z mojego gabinetu, ten zwykle nie zwiastuje w życiu studenta nic dobrego. Po uroczystym ślubowaniu złożonym przez studentów głos zabrał prof. Henryk Koroniak, dziekan Wydziału Chemii, który wygłosił wykład. Profesor pokazywał złożoną i uporządkowaną naturę otaczającego nas świata. Widoczną zarówno w budowie Wszechświata, ale również na poziomie poszczególnych pojedynczych cząsteczek. A ponieważ uroda ta nie od razu wywołała u wszystkich entuzjazm, prof. Koroniak uspokajał: chemia jest między nami, nie lękajcie się.

Uroczyste Gaudeamus, które wybrzmiało na zakończenie uroczystości, jak co roku było wstępem do kolejnych wydarzeń mających miejsce na wydziałach, gdzie obchodzony był Dzień Studenta I Roku.

Życie Ogólnouniwersyteckie