O dywanie i oku pająka

Fotografia w nagłówku
Inauguracja
Inauguracja

Zanim wybrzmiało trzykrotne uderzenia rektorskiego berła i życzenia quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit, 29 września w Auli UAM nowy rok akademicki zainaugurowali studenci I roku. W tym roku  towarzyszył im rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Witając w murach uczelni rektor przypomniał, że drzwi jego gabinetu stoją otworem dla wszystkich, również dla rozpoczynających naukę studentów. Wzorem lat ubiegłych uroczystość poprowadziła prorektor UAM ds. studentów prof. Bogumiła Kaniewska. W paru słowach odniosła się do historii uniwersytetu, który już niedługo będzie świętował stulecie swojej działalności. Było zatem o ojcach założycielach, Heliodorze Święcickim, siedzącym na ławeczce przed Aulą, wspomniała również, z właściwym sobie poczuciem humoru, o dywanie z gabinetu rektora, niemym świadku tych dziejów. Zobaczyć go mogą tylko najlepsi studenci – mówiła prof. Kaniewska – odwrotnie niż dzieje się to w przypadku dywanu z mojego gabinetu, ten zwykle nie zwiastuje w życiu studenta nic dobrego. Po uroczystym ślubowaniu złożonym przez studentów głos zabrał prof. Henryk Koroniak, dziekan Wydziału Chemii, który wygłosił wykład. Profesor pokazywał złożoną i uporządkowaną naturę otaczającego nas świata. Widoczną zarówno w budowie Wszechświata, ale również na poziomie poszczególnych pojedynczych cząsteczek. A ponieważ uroda ta nie od razu wywołała u wszystkich entuzjazm, prof. Koroniak uspokajał: chemia jest między nami, nie lękajcie się.

Zobacz też: Jubileuszowy rok akademicki już otwarty

Uroczyste Gaudeamus, które wybrzmiało na zakończenie uroczystości, jak co roku było wstępem do kolejnych wydarzeń mających miejsce na wydziałach, gdzie obchodzony był Dzień Studenta I Roku.

Życie Ogólnouniwersyteckie