Młodzi następcy organiczników

Fotografia w nagłówku
Młodzi organicznicy XXI wieku
Młodzi organicznicy XXI wieku

 

Wielkopolska od zawsze uznawana jest za kolebkę pracy organicznej i pracy u podstaw. Warto pamiętać, aby takie postacie jak Karol Marcinkowski, Emilia Sczaniecka czy Dezydery Chłapowski nie były jedynie symbolami, ale aby praca organiczna  stała się wartością wcielaną w życie.

Uczestnicy konkursu „Młodzi organicznicy XXI wieku” starali się udowodnić, że pomaganie innym to bardzo ważny aspekt życia i poświęcają się temu z pełnym oddaniem.  Dziewiątka z ponad pięćdziesięciu zgłoszonych osób, została nagrodzona za swój wkład w życie obywatelskie, działalność charytatywną oraz wolontariat.

Kim są dzisiejsi organicznicy? Martin Halasz, student UAM, który zajął I miejsce w kategorii „Dezydery Chłapowski – społecznik”, to członek honorowy Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej RP. Status ten osiągnął w wieku 20 lat. Zajmuje się tworzeniem filmów o bezpieczeństwie. W swojej miejscowości reaktywował Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Martin jest także radnym gminy Kwilcz – swój mandat uzyskał w wieku 18 lat. Symboliczną następczynią Emilii Sczanieckiej została studentka Politechniki Poznańskiej, Sowmya Thottambeti  jest współorganizatorką projektu „Kids Around the World” – polega on na otwarciu się przedszkolaków na dzieci różniące się kolorem skóry czy też językiem. Sowmya stworzyła także zwycięski projekt w ramach organizacji Fastems – jego celem było wzmocnienie wzajemnych powiązań pomiędzy organizacją a konsumentami. Kategoria „Karol Marcinkowski – filantrop” należała do studentów Uniwersytetu Medycznego. Zdobywczyni I miejsca, Anna Stachowiak, brała udział w trzech misjach studenckich: w Jerozolimie, Kellerowkach oraz Awassie, na których pomagała w odbudowie przedszkoli, opiekowała się  dziećmi, a także prowadziła wsparcie medyczne. Stworzyła audycję na antenie Radia Emaus  „Misyjny atlas świata”, w którym prezentuje studentów wolontariuszy. Działa także w Akademickim Kole Misjologicznym przy Wydziale Teologicznym UAM, które prowadzi akcje na rzecz poprawy życia ludności trzeciego świata. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej  kategorii otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 8, 5 oraz 3 tys. zł. Oto lista zwycięzców:

Kategoria "Dezydery Chłapowski - społecznik":
I miejsce - Martin Halasz, UAM
II miejsce - Paulina Popek, UAM
III miejsce - Paulina Mencel, UAM

Kategoria "Emilia Szczaniecka - aktywista":
I miejsce - Sowmya Thottambeti, Politechnika Poznańska
II miejsce - Sylwester Szymański, Politechnika Poznańska
III miejsce - Martyna Nowak, UAM

Kategoria "Karol Marcinkowski - filantrop":
I miejsce - Anna Stachowiak, Uniwersytet Medyczny
II miejsce - Jan Niziński, Uniwersytet Medyczny

III miejsce - Angelika Stellmach, Uniwersytet Medyczny

Przyznano również wyróżnienia w kategoriach społecznik oraz aktywista. Otrzymali je: Michał Kucharski( UAM), Agnieszka Michalak (Politechnika Poznańska), Albert Marks (Politechnika Poznańska), Marta Lewandowska (Politechnika Poznańska).

Gala "Młodzi organicznicy XXI wieku" jest częścią projektu "Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski", realizowanego przez UAM oraz Politechnikę Poznańską przy wsparciu Santander Universidades w ramach Banku Zachodniego WBK S.A. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 500 000,00 PLN. Kwota dofinansowania z UE: 250 000,00 PLN.

 

Życie Ogólnouniwersyteckie