Młodzi następcy organiczników

Fotografia w nagłówku
Młodzi organicznicy XXI wieku
Młodzi organicznicy XXI wieku

 

Wielkopolska od zawsze uznawana jest za kolebkę pracy organicznej i pracy u podstaw. Warto pamiętać, aby takie postacie jak Karol Marcinkowski, Emilia Sczaniecka czy Dezydery Chłapowski nie były jedynie symbolami, ale aby praca organiczna  stała się wartością wcielaną w życie.

Uczestnicy konkursu „Młodzi organicznicy XXI wieku” starali się udowodnić, że pomaganie innym to bardzo ważny aspekt życia i poświęcają się temu z pełnym oddaniem.  Dziewiątka z ponad pięćdziesięciu zgłoszonych osób, została nagrodzona za swój wkład w życie obywatelskie, działalność charytatywną oraz wolontariat.

Kim są dzisiejsi organicznicy? Martin Halasz, student UAM, który zajął I miejsce w kategorii „Dezydery Chłapowski – społecznik”, to członek honorowy Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej RP. Status ten osiągnął w wieku 20 lat. Zajmuje się tworzeniem filmów o bezpieczeństwie. W swojej miejscowości reaktywował Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Martin jest także radnym gminy Kwilcz – swój mandat uzyskał w wieku 18 lat. Symboliczną następczynią Emilii Sczanieckiej została studentka Politechniki Poznańskiej, Sowmya Thottambeti  jest współorganizatorką projektu „Kids Around the World” – polega on na otwarciu się przedszkolaków na dzieci różniące się kolorem skóry czy też językiem. Sowmya stworzyła także zwycięski projekt w ramach organizacji Fastems – jego celem było wzmocnienie wzajemnych powiązań pomiędzy organizacją a konsumentami. Kategoria „Karol Marcinkowski – filantrop” należała do studentów Uniwersytetu Medycznego. Zdobywczyni I miejsca, Anna Stachowiak, brała udział w trzech misjach studenckich: w Jerozolimie, Kellerowkach oraz Awassie, na których pomagała w odbudowie przedszkoli, opiekowała się  dziećmi, a także prowadziła wsparcie medyczne. Stworzyła audycję na antenie Radia Emaus  „Misyjny atlas świata”, w którym prezentuje studentów wolontariuszy. Działa także w Akademickim Kole Misjologicznym przy Wydziale Teologicznym UAM, które prowadzi akcje na rzecz poprawy życia ludności trzeciego świata. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej  kategorii otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 8, 5 oraz 3 tys. zł. Oto lista zwycięzców:

Kategoria "Dezydery Chłapowski - społecznik":
I miejsce - Martin Halasz, UAM
II miejsce - Paulina Popek, UAM
III miejsce - Paulina Mencel, UAM

Kategoria "Emilia Szczaniecka - aktywista":
I miejsce - Sowmya Thottambeti, Politechnika Poznańska
II miejsce - Sylwester Szymański, Politechnika Poznańska
III miejsce - Martyna Nowak, UAM

Kategoria "Karol Marcinkowski - filantrop":
I miejsce - Anna Stachowiak, Uniwersytet Medyczny
II miejsce - Jan Niziński, Uniwersytet Medyczny

III miejsce - Angelika Stellmach, Uniwersytet Medyczny

Przyznano również wyróżnienia w kategoriach społecznik oraz aktywista. Otrzymali je: Michał Kucharski( UAM), Agnieszka Michalak (Politechnika Poznańska), Albert Marks (Politechnika Poznańska), Marta Lewandowska (Politechnika Poznańska).

Czytaj też: Stypendia Miasta Poznania dla studentów UAM

Gala "Młodzi organicznicy XXI wieku" jest częścią projektu "Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski", realizowanego przez UAM oraz Politechnikę Poznańską przy wsparciu Santander Universidades w ramach Banku Zachodniego WBK S.A. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 500 000,00 PLN. Kwota dofinansowania z UE: 250 000,00 PLN.

 

Życie Ogólnouniwersyteckie