Miastu i sobie

Fotografia w nagłówku
prof. Hanna Maria Kóčka-Krenz
prof. Hanna Maria Kóčka-Krenz

Uroczysta sesja Rady Miasta Poznania, odbywa się w święto patronów miasta Piotra i Pawła i ma szczególną oprawę. W tym właśnie dniu nagradzane są osoby zasłużone dla miasta. W tym roku w gronie wyróżnionych znalazło się troje uczonych z UAM. Wśród nich tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania otrzymała poznańska archeolog prof. Hanna Maria Kóčka-Krenz. Rada Miasta doceniła także dokonania naukowe prof. Roberta Pietrzaka z Wydziału Chemii UAM i prof. Jana Marka Skuratowicza z Instytutu Historii Sztuki UAM, którego wyróżniono tytułem Zasłużony dla Miasta  Poznania.

 

Zobacz: Ostrów Tumski wciąż zagadkowy

 

Na uroczystości w ratuszu przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz mówił o początkach poznańskiej samorządności, wspominając ostatnie 27 lat. Odbudowa samorządów, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o własnym losie jest jedną z najbardziej udanych reform – mówił - Dzięki temu zmieniliśmy Polskę i zyskaliśmy zaufanie Polaków. Idea samorządności w Poznaniu trafiła na podatny grunt, odwołując się do ciągle tutaj żywych tradycji pracy organicznej. Ganowicz przypomniał postaci, które realnie wpływały na kształt poznańskiego samorządu:  na liście zasłużonych wymienił m.in. związaną z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, prof. Teresę Rabską, Honorową Obywatelkę Miasta. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przypomniał, że rola samorządu powinna polegać na realizacji  marzeń i oczekiwań poznaniaków tak, aby Poznań stawał się lepszym miejscem do życia, rozwijał się i piękniał. Najważniejsza jest chęć działania, to w niej tkwi potencjał. Także w poznaniakach, którzy inspirują nas pomysłami na miasto – mówił prezydent.

Dzięki odkryciu rezydencji pierwszych Piastów na Ostrowie Tumskim realny wpływ na wizerunek Poznania miała prof. Hanna Kóčka-Krenz. I to jej właśnie w tym roku wręczono statuetkę z symbolicznymi  kluczami do miasta.  Osiągnięcia naukowe pani profesor są imponujące – mówił Grzegorz Ganowicz -  jednak dla poznaniaków najważniejsze są badania na Ostrowie Tumskim. One budują naszą dumę stołecznego miasta Poznania; pozwalają nam mówić, że to właśnie tutaj zaczęła się Polska. Zainteresowania badawcze prof. Hanny Kóčki-Krenz związane są z problematyką europejskiego średniowiecza np. złotnictwem strefy bałtyckiej, początkami średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce oraz architektury monumentalnej.

 

To dla mnie wielka chwila, wielki honor i wielkie wyróżnienie – mówiła prof. Kóčka-Krenz, dziękując władzom miasta za wsparcie i życzliwość -  Spędziliśmy na Ostrowie Tumskim 15 sezonów badawczych,  po 6 miesięcy w roku, to daje 8 lat naszego życia. Dzień w dzień,  na tym pięknym i znaczącym dla Poznania miejscu. Tak sobie myślę, że najwięcej zawdzięczamy jednak naszym pierwszym władcom piastowskim. Bo nie byłoby odkryć, gdyby nie oni. Już sama budowa pałacu i tej wspaniałej kaplicy stawia wczesnośredniowieczny Poznań w randze czołowych ośrodków ich państwa. I mimo, że wiemy, że w czasach, o których mówię, nie było stolicy, to wydaje się, że Mieszko to miasto właśnie sobie upodobał. Dyskusja naukowa na ten temat będzie jeszcze długa i szeroka, ale aby zmienić ten pogląd potrzeba nowych odkryć, a nie przypuszczam, żeby to mogły być odkrycia na miarę tego, z którym mieliśmy do czynienia w Poznaniu.

 

W gronie zasłużonych dla Poznania znalazł się historyk sztuki prof. Jan Skuratowicz. Kapituła doceniła jego badania nad architekturą rezydencjonalną Wielkopolski. Profesor jest autorem wielu prac, mi.in „Architektury Poznania w latach 1890-1918”, „Dworów i pałaców w Wielkim Księstwie Poznańskim” , „Secesji w architekturze Poznania” czy „Ratusza poznańskiego”. Zasiada także w kolegium redakcyjnym „Kroniki Miasta Poznania”. Profesor ma w swoim dorobku również dokonania konserwatorskie. Uczestniczył m.in. w odbudowie zamku w  Sierakowie, dworu w Chalinie, a także w badaniach architektonicznych zamku w Szamotułach czy Akademii Lubrańskiego. Dwukrotnie wybierany był do Rady Miasta Poznania. W 1992 otrzymał Naukową Nagrodę Miasta Poznania. I do tych ostatnich faktów ze swojej biografii odwoływał się w trakcie przemówienia. Prof. Skuratowicz przypomniał swój wkład w budowanie poznańskiej samorządności, w tym m. in w przywrócenie należytej oprawy i godności wyróżnieniom „Zasłużonego dla Miasta Poznania” i „Honorowy Obywatel Miasta Poznania”. 

 

Prof. Robert Pietrzak z Wydziału Chemii UAM Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał za cykl prac dotyczących zastosowania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie środowiska, a także działania na rzecz rozwoju i promocji poznańskiego oraz wielkopolskiego środowiska naukowego. Prof. Pietrzak ma na swoim koncie ponad 250 publikacji, z których 110 znajduje się na liście filadelfijskiej.

 

 

Życie Wydział Historyczny