Koniec protestu na UAM

Fotografia w nagłówku
Koniec protestu na UAM
Koniec protestu na UAM

Protestujący studenci i doktoranci opuszczają Rektorat UAM. Podczas konferencji prasowej 15 czerwca o 17.00 poinformowali, że w związku z przełożeniem głosowania nad ustawą 2.0, Akademicki Komitet Protestacyjny zawiesza we wszystkich miastach okupację uczelni. Dziennikarzom przedstawiono też oświadczenie dotyczące dalszych działań Komitetu

OŚWIADCZENIE

Wobec przełożenia głosowania nad ustawą 2.0 na lipiec, Akademicki Komitet Protestacyjny zmienia formę protestu i zawiesza okupację uczelni. Dopuszczamy możliwość wznowienia okupacji w zależności od rozwoju sytuacji. Jednak nasz sprzeciw nie słabnie! Pozostajemy czujni i czujne, organizujemy się. Naszą odpowiedzią na tryb procedowania i kształt ustawy 2.0, godzące w ideę uniwersytetu jako dobra wspólnego, jest zwołanie krajowego zjazdu Akademickiego Komitetu Protestacyjnego.
Domagamy się reformy szkolnictwa wyższego uwzględniającej interesy wszystkich grup związanych z Akademią: studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, pracowników i pracownic naukowych i dydaktycznych, administracyjnych, technicznych, osób zatrudnionych w bibliotekach. Reformy, która poprawi jakość polskiej nauki poprzez jej dofinansowanie, uporządkowanie oraz opracowanie odpowiednich mechanizmów projakościowych. Reformy, która zagwarantuje szeroko rozumianej społeczności akademickiej stabilne, godne i sprawiedliwe warunki nauki i pracy oraz odpowiednio rozbudowane, dostępne zaplecze socjalne. Reformy, która będzie odpowiadała na realne problemy polskiej Akademii, zamiast stwarzać nowe.

Protesty, które podjęto w ostatnich dniach w wielu miastach w Polsce, zjednoczyły i zaktywizowały wspólnotę akademicką. Zmiana uczelni to zmiana całego systemu. Dlatego to sprawa wszystkich, nie tylko studentek czy pracowników naukowych. Edukacja musi być wreszcie rzeczywiście dostępna dla każdej osoby. Warunkiem jest bardziej równościowe, demokratyczne i socjalne państwo. I o nie właśnie walczymy.

Życie Ogólnouniwersyteckie