Kirklandyści na UAM-ie!

Fotografia w nagłówku
Fot. Jagoda Haloszka
Fot. Jagoda Haloszka

Stypendyści programu Kirklanda zjechali się do Poznania, aby uczestniczyć w dwusemestralnym  stażu naukowym w Polsce. 

Idee i założenia Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda wywodzą się bezpośrednio z misji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Są to m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Program jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a administrowany przez Fundację Liderzy Przemian

- Program Kirklanda to dwusemestralne staż naukowy w Polsce dla obywateli krajów Europy Środkowej, Wschodniej oraz Azji Centralnej. Misją Programu jest wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach tych regionów Program ma przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach, sprzyjać ich modernizacji oraz nawiązywaniu współpracy między krajami regionu - podkreśla Joanna Janas z Działu Współpracy z Zagranicą.

Czytaj także: Mistrzowskie "Ten Tego" na WNPiD

Tegoroczny Zjazd stypendystów  Programu Kirklanda miał miejsce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Podczas pobytu uczestnicy wezmą udział w wykładach oraz zwiedzą Muzeum Czerwca '56 oraz zobaczą najważniejszy symbol Poznania, czyli koziołki. W czasie pobytu w Poznaniu stypendyści będą mieli szansę odbyć praktyki, m.in. w Urzędzie Miasta oraz zaprzyjaźnionych firmach. 

W bieżącym roku w ramach Programu Kirklanda na polskich uczelniach studiuje 47 osób z 5 krajów. Na 9 miesięczne stypendia zakwalifikowały się 40 osoby, zaś na 4 miesięczne studia w ramach Programu Kirkland Research, 4 osoby. Studiować będą na wyższych uczelniach w pięciu miastach: Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Życie Ogólnouniwersyteckie