Jan Kłoczowski laureatem medalu Per Artem ad Deum

Fotografia w nagłówku
Fot. Radio Kraków
Fot. Radio Kraków
Obraz

 

 

Teolog i filozof o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski i rosyjski reżyser Aleksander Sokurow dołączyli do grona uhonorowanych Medalem Papieskiej Rady ds. Kultury, który jest przyznawany jest podczas Targów SacroExpo już od 13 lat. Prestiżową nagrodę przyznaje Papieska Rada ds. Kultury za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur i religii.

Uroczysta gala odbędzie się 11 czerwca. O. prof. Jan Andrzej Kłoczowski otrzyma medal za „głębokie zaangażowanie w uświadamianiu nieodkrytych powiązań między teologią, filozofią i psychologią”. Aleksander Sokurow został doceniony za „konsekwentne wykorzystywanie siły artystycznego autorytetu do poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z religią sztuki”.

O. Kłoczowski to uznany teolog, profesor filozofii. Ukończył studia z historii sztuki na UAM w Poznaniu oraz filozofię na KUL. Kierował Katedrą Filozofii Religii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 70. i 80. był związany z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”. Aktywnie włączał się w działania opozycji antykomunistycznej.

Więcej na:

Ojciec Kłoczowski laureatem

Życie Wydział Historyczny