Inspiracja płynie od ludzi młodych

Fotografia w nagłówku
Kongres Kół Naukowych
Kongres Kół Naukowych

 

Tegoroczny, VI Kongres Kół Naukowych zdominowała dyskusja o bieżących wydarzeniach politycznych, jakimi są spór wokół Trybunału Konstytucyjnego i kontrowersje związane z projektem nowej konstytucji RP. Na zaproszenie kół naukowych UAM do Poznania przyjechali znani polscy prawnicy, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, aby w przestrzeni uniwersytetu porozmawiać o tym, co leży u podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

W auli Wydziału Prawa i Administracji UAM zasiedli prof. Andrzej Rzepliński – były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Sławomira Wronkowska – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. Hanna Suchocka – była premier RP, Stanisław Trociuk - zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich i prof. Marek Zubik – przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Satysfakcji z obecności takich gości nie kryła prorektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska. Jak podkreślała, jej radość ma zarówno wymiar lokalny – cieszy ją, że koła naukowe, którym patronuje jako prorektor, stworzyły forum, które będzie owocowało współpracą studentów różnych wydziałów - jak również globalny, ponieważ konferencji poświęconej samorządności w Polsce i zorganizowanej przez studentów z UAM towarzyszy szersza debata odbywająca się w Parlamencie Europejskim i poświęcona praworządności w Polsce. Prof. Kaniewska wspomniała również o dyskusji toczącej się wokół tzw. ustawy 2.0 poświęconej reformie szkolnictwa wyższego. Krytycznie odniosła się do pomysłu tworzenia elitarnych instytutów badawczych wolnych od dydaktyki. Nie ma ważniejszej płaszczyzny dla tworzenia nauki, a humanistyki zwłaszcza, niż płaszczyzna dialogu. Nie ma ważniejszych słuchaczy niż studenci, nie ma większej inspiracji, niż ta płynąca od ludzi młodych – mówiła. A dowodem, jej zdaniem, jest kongres, który powstał z inicjatywy studentów. Nowoczesny uniwersytet  – mówiła - powinien być miejscem spotkania i dialogu nauki, która zmienia teraźniejszość i przyszłość.

Wystąpieniu prof. Hanny Suchockiej towarzyszyły refleksje związane z pracami nad konstytucją z 1997 roku. Jako członek komisji konstytucyjnej wspomniała, że był to długi proces oparty na żmudnych poszukiwaniach porozumienia. Tym, co łączyło, było przekonanie, że nowa konstytucja musi być oparta na antytezie zasad, obowiązujących w poprzednim systemie, a zatem na pluralizmie, zasadzie podziału władzy i autonomii sądownictwa. Pracom tym przyświecała również wizja roli Trybunału Konstytucyjnego, który stał się ważnym instrumentem dynamicznej interpretacji konstytucji, zanim jeszcze została ona uchwalona. Ta konstytucja rodziła się w autentycznej, bogatej merytorycznie debacie – mówiła - w której udział brali eksperci różnych środowisk. Towarzyszyło nam przekonanie, że przygotowujemy konstytucję na przełom XX i XXI wieku, nie XIX. Prof.  Suchocka podkreślała też, że ważne jest, by konstytucji zbyt często nie zmieniać:  Nie można na każdy konflikt polityczny reagować wprowadzaniem zmian do konstytucji. Nasza konstytucja nie jest doskonała np. jeśli chodzi o dostosowanie do prawa europejskiego. Ale mamy w Polsce ostry podział i proponowanie teraz nowej konstytucji jest pogłębianiem tego podziału, stawianiem jednych przeciwko drugim – mówiła.

Wystąpienie prof. Andrzeja Rzeplińskiego w dużej mierze odnosiło się do obecnej sytuacji politycznej. Prof. Rzepliński przestrzegał przed obecnym rządem, który w sposób bezprecedensowy i wątpliwy pod względem prawnym może w trybie natychmiastowym uchwalić nową konstytucję. Zapytany przez studenta, co zmieniłby w obecnej konstytucji, odparł: Ja jestem za tym, żeby przestrzegać obowiązujących przepisów, a nie je zmieniać.

Zobacz: Studenci z Instytutu Geologii z certyfikatem

Zaraz po konferencji „Społeczeństwo obywatelskie" odbyły się wystąpienia studenckie, podzielone na 5 paneli dyskusyjnych. Kinga Gulczyńska z WPiA była bardzo zadowolona z żywiołowej debaty toczącej się w trakcie kongresu. Jak mówiła nastawiała się na ciekawą dyskusję i nie zawiodła się. Do gustu przypadł jej zwłaszcza panel ekspercki i wystąpienia prof. Marka Zubika. Luiza Różycka z MSHiS prezentowała referat dotyczący tańca w ujęciu społeczno-politycznym. Jak mówiła, jest to temat ciągle jeszcze mało znany, dlatego bardzo była zadowolona z możliwości uczestnictwa w kongresie. Rafał Świergiel, student WPiA oraz jeden z organizatorów kongresu, po stronie sukcesów odnotowywał obecność na kongresie czołowych polskich prawników. Sukcesem, jego zdaniem, są też realne propozycje współpracy między kołami naukowymi, m. in. w zakresie wydania materiałów pokonferencyjnych.

Życie Ogólnouniwersyteckie