Dyplomy za długoletnią pracę

Fotografia w nagłówku
Spotkanie z pracownikami UAM
Spotkanie z pracownikami UAM
Obraz

Uroczystości wręczenia dyplomów długoletnim pracownikom uniwersytetyu odbyła się w gabinecie Rektora. Po przemowie i gratulacjach Rektora podziękowania w imieniu pracowników złożył mgr Jeremi Mroczek.

Spotkanie z długoletnimi pracownikami UAM

Głos zabrał także Kanclerz mgr Stanisław Wachowiak. Na zakończenie uroczystości wszystkim nagrodzonym wraz z Rektorem, Kanclerzem Wachowiakiem i  Kanclerzem dr. Marcinem Wysockim wykonano pamiątkową fotografię. 

 

Życie Ogólnouniwersyteckie