Duuużo uśmiechu przy Szamarzewskiego (zdjęcia)

Obraz

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych zaczęło się seminarium naukowe poświęcone „Wielkopolskim Kawalerom Orderu Uśmiechu”. Wśród zaproszonych gości są Kawalerowie oraz Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

 

Wydarzenie ma charakter naukowo-popularyzatorski i składa się z trzech części. Jedną z ważniejszych jest wernisaż wystawy poświęconej „Wielkopolskim Kawalerom Orderu Uśmiechu”(hol WSE). Odbędzie się też seminarium naukowe z udziałem zaproszonych gości (Kawalerów Orderu Uśmiechu, dyrektorów szkół im. Kawalerów orderu Uśmiechu, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska lokalnego).

Zobacz też: Przedszkolaki na Uniwersytecie

Seminarium oraz wystawa objęte zostały honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego „OMEP”, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Poznania, Rektora UAM w Poznaniu JM. Prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego i dziekanan WSE UAM w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal- Michalskiej

Życie Wydział Studiów Edukacyjnych