Wydział Teologiczny

Fotografia w nagłówku
redakcja

W dniach 7 i 8 lutego 2018 roku odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Teologiczne pt.: „HUMANAE VITAE”. PROFETYCZNY GŁOS KOŚCIOŁA?

Fotografia w nagłówku
Ks. prof. Wojciech Wygrałek, dziekan Wydziału Teologicznego UAM

 

 Pierwszy rok kadencji zespołu dziekańskiego minął nadzwyczaj szybko. U jego początku określiliśmy podstawowe cele, które są ważne dla rozwoju naszego wydziału. Zależało nam przede wszystkim na podniesieniu jakości kształcenia, umiędzynarodowieniu prowadzonych badań naukowych i...