Wydział Prawa i Administracji

Fotografia w nagłówku
WPiA

Grupa studentów i naukowców WPiA UAM wzięła udział w seminarium międzynarodowym dot. problematyki swobody rozwiązywania stosunków pracy w europejskich porządkach prawnych, organizowanym w Ciudad Real (Hiszpania) przez Working Group on Labour Law oraz Universidad de Castilla – La Mancha Facultad...

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

Profesor Henryk Olszewski Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań otrzymał medal Homini Vere Academico z rąk Rektora prof. Andrzeja Lesickiego. Medal jest przyznawany od 2013 roku.

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

W Popowie k. Warszawy, odbyła się konferencja dziekanów wydziałów prawa, w którym uczestniczyli podsekretarze stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości: dr Marcin Warchoł oraz sędzia Łukasz Piebiak.

Spotkanie poświęcone było omówieniu wyników wstępnych na aplikacje:...

Fotografia w nagłówku
Prof. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji

 

          W ostatniej ocenie parametrycznej Wydział Prawa i Administracji UAM uzyskał, jak jedyny w Polsce, kategorię naukową A+. To cieszy, a jednocześnie nasuwa kilka refleksji. Po pierwsze, od dawna znajdowaliśmy się w gronie najlepszych wydziałów prawa, więc  obecną pozycję należy...

Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka

Z jednej teczki spuścizny profesora wysypują się  kremowe kartoniki z wytłaczanymi herbami i koronami - to zaproszenia na bankiety i spotkania dyplomatyczne na najwyższym szczeblu; z drugiej – luźne karteczki, będące gęstymi zapisami codzienności bombardowań w Londynie i nader skromnej...