Wydział Prawa i Administracji

Fotografia w nagłówku
Prof. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji

 

          W ostatniej ocenie parametrycznej Wydział Prawa i Administracji UAM uzyskał, jak jedyny w Polsce, kategorię naukową A+. To cieszy, a jednocześnie nasuwa kilka refleksji. Po pierwsze, od dawna znajdowaliśmy się w gronie najlepszych wydziałów prawa, więc  obecną pozycję należy...

Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka

Z jednej teczki spuścizny profesora wysypują się  kremowe kartoniki z wytłaczanymi herbami i koronami - to zaproszenia na bankiety i spotkania dyplomatyczne na najwyższym szczeblu; z drugiej – luźne karteczki, będące gęstymi zapisami codzienności bombardowań w Londynie i nader skromnej...