Wydział Neofilologii

Fotografia w nagłówku
redakcja

Kolejny koncert z cyklu "Muzykalny UAM" w Auli Lubrańskiego. Wystąpił Coctail Jazz Band, któremu towarzyszyła wokalistka Tirsa. Zespół tworzą m.in. prof. zw. dr hab. Roman Dziergwa i dr Karol Górski, germaniści z UAM. W repertuarze zespołu przeważają standardy bluesowe, balladowe, pieśni gospel...

Fotografia w nagłówku
Beata Mikołajczyk

Na dobre kształcenie akademickie składa się obecnie wiele istotnych elementów. Zasadniczymi, w mojej opinii , są: 1) właściwe zdefiniowanie efektów kształcenia wraz z opisem sylwetki absolwenta danego kierunku studiów, 2) właściwie skonstruowany program kształcenia, zawierający odpowiednio...

Fotografia w nagłówku
redakcja

Prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Neofilologii został mianowany członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts), w klasie nauk humanistycznych.