Wydział Nauk Społecznych

Fotografia w nagłówku
prof. Jacek Sójka

Redakcja „Życia Uniwersyteckiego” pyta jak wydziały zaliczyły ten sprawdzian czyli pierwszy rok nowej kadencji (2016 – 2017). Wydział Nauk Społecznych UAM zaliczył na A czyli na piątkę. Rok ten bowiem upłynął pod znakiem parametryzacji i zakończył się pomyślnie, tj. utrzymaniem kategorii A.

Fotografia w nagłówku
dr Łukasz Rogowski, prof. Tadeusz Stryjakiewicz

Nasz Uniwersytet był organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Conditions”, która inaugurowała naukową część projektu „RurAction. Social...

Fotografia w nagłówku
redakcja

W dniach 9-10 czerwca na Wydziale Nauk Społecznych UAM odbyła się konferencja naukowa „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”, zorganizowana przez Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM we współpracy z Polskim Towarzystwem Antropologii Filozoficznej oraz Kołem...

Fotografia w nagłówku
Prof. Krzysztof Brzechczyn

Udostępnienie na facebookowej stronie Instytutu Filozofii UAM anonimowego oświadczenia Federacji Anarchistycznej wywołało dyskusję o granicy zaangażowania się uniwersytetu w życie publiczne. Ma ono dwa wymiary, nie zawsze od siebie odróżnialne.