Wydział Historyczny

Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka

Wśród studenckich i doktoranckich konferencji naukowych ta była dość nietypowa. ”Opuściła” bowiem uniwersytet i powędrowała do Wolsztyna. Nosiła tytuł „W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1800- 1918”.