Wydział Chemii

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Jak mówi; podziwia życie, pracę i wkład kobiet w tworzenie nauki. Jest autorem licznych wykładów, artykułów i biografii dotyczących dorobku Marii Skłodowskiej-Curie, Ireny Joliot-Curie oraz Lise Meitner. Ponadto interesuje się też zamkami, czasem Jagiellonów i Tudorów.

Fotografia w nagłówku
Wydział Chemii

Doktoranci i pracownicy Wydział Chemii UAM mgr Dawid Pakulski, mgr Włodzimierz Czepa, mgr Samanta Witomska, prof. UAM, dr hab. Piotr Pawluć oraz prof. dr hab. Violetta Patroniak są współautorami pracy pt. „Graphene oxide-branched polyethylenimine foams for efficient removal of toxic cations from...

Fotografia w nagłówku
PAP/red

Siedmioro studentów otrzymało w tym roku tzw Studenckiego Nobla. Miło nam poinformować za Polską Agencją Prasową, że wśród wyróżnionych znalazła się Małgorzata Bołt. Poznańska studentka otrzymała nagrodę w dziedzinie nauk przyrodniczych i energetyki. Gratulujemy!

Fotografia w nagłówku
redakcja

Odkrycie nowego dwufunkcyjnego nanoczujnika wysokiego ciśnienia i temperatury przez naukowców z Zakładu Ziem Rzadkich, Wydziału Chemii UAM oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu La Laguna w Hiszpanii. Jego zastosowanie umożliwia pomiar ciśnienia badanego układu w szerokim zakresie, aż do ponad 250...

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z prof. Izabelą Nowak z Wydziału Chemii rozmawia Magda Ziółek.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał łącznie 17 mln zł dofinansowania na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich w 4 jednostkach: Wydział Anglistyki, Wydział Biologii, Wydział Chemii i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Fotografia w nagłówku
prof. Karol Kacprzak

Prof. Karol Kacprzak, nie dość że naukowiec to do tego świetny felietonista. Człowiek związany z portalem Crazy Nauka odpowiedział nam na pytanie o Życie Uniwersyteckie...chemika.

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

W Gabinecie Rektora UAM, odbyła się uroczystość wręczenia medalu Alumno Bene Merenti, który przyznawany jest wybitnym absolwentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym razem otrzymał go prof. Andrzej Legocki - to biochemik zajmujący się biologią molekularną roślin, członek...

Fotografia w nagłówku
prof. Violetta Patroniak

PROF. JEAN-PIERRE SAUVAGE (NOBLISTA W DZIEDZINIE CHEMII Z 2016 ROKU) HONOROWYM GOSCIEM IIe ASSISES FRANCO-POLONAISES DE CHIMIE W PARYŻU