Uniwersytet Poznański z perspektywy stulecia

Fotografia w nagłówku
Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia
Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia

Inauguracja działalności Uniwersytetu Poznańskiego 7 maja 1919 roku to historyczne wydarzenie, na które należy patrzeć w szerszym kontekście tego, co działo się w Polsce 100 lat temu. Obchodzony właśnie jubileusz uczelni splata się z rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości i tym właśnie tematom poświęcona jest konferencja „Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia”, która odbywa się na UAM.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wybrane wyniki badań naukowych dotyczących m.in. okoliczności, które umożliwiły odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz wybuch Powstania Wielkopolskiego. Nie zabraknie także prelekcji dotyczących świata i Europy wobec odrodzenia państwa polskiego. W programie przewidziano nie tylko wykłady, lecz także panel dyskusyjny z udziałem naukowców czterech uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego. Ich rozmowa toczyć się będzie wokół tematu utworzenia uczelni jako rezultatu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Czytaj też: Milion złotych na strategię doskonałości

Wśród poszczególnych wystąpień znajdą się m.in. wykłady dotyczące kobiet w powstaniu, poznańskich elit politycznych wobec władz w Warszawie czy dylematów Polaków byłych oficerów armii carskiej w obliczu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sto lat UAM Ogólnouniwersyteckie