Rektor. Mamy nowego Kanclerza Uniwersytetu

Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, że w dniu dzisiejszym Senat UAM pozytywnie zaopiniował kandydaturę dr Marcina Wysockiego na stanowisko Kanclerza Uniwersytetu.

dr Marcin Wysocki

Jego kandydatura   wcześniej uzyskała jednogłośną akceptację komisji konkursowej.  Dr Marcin Wysocki pracuje od 2013 roku na stanowisku zastępcy kanclerza ds. ekonomicznych. Obowiązki Kanclerza przejmie on z dniem 1 września 2018 roku.
 Nowemu Kanclerzowi gratuluję sukcesu, a sobie i całej społeczności Uniwersytetu życzę udanej i harmonijnej  współpracy.
 
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor UAM

Sto lat UAM Ogólnouniwersyteckie