PTPN uczciło 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego

Fotografia w nagłówku
fot. Jagoda Haloszka
fot. Jagoda Haloszka
Obraz

W poniedziałek w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce uroczyste podpisanie Karty Akademickich Tradycji Poznania przez rektorów wszystkich poznańskich uczelni. Wydarzenie jest upamiętnieniem decyzji o powstaniu Uniwersytetu Poznańskiego, która zapadła 11 listopada 1918 r. w murach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W trudnych czasach zaboru kultywowanie polskiego życia naukowego podjęte zostało przez utworzone w 1857 roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Powstałe tu kolekcje dzieł sztuki, archeologiczne, przyrodnicze i biblioteczne umożliwiały prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy. Zrodzoną właśnie w tym środowisku inicjatywę powołania uniwersytetu potwierdziła uchwała zebranego w Poznaniu w grudniu 1918 roku Polskiego Sejmu Dzielnicowego, a po obaleniu władzy pruskiej w zrywie powstania wielkopolskiego znalazł on energiczne wsparcie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej oraz rządu polskiego w Warszawie. Dzięki temu zaangażowaniu możliwa była uroczysta inauguracja działalności uniwersytetu, nazwanego wówczas Wszechnicą Piastowską, już 7 maja 1919 roku. 

- Setna rocznica decyzji o powołaniu Uniwersytetu stanowi dobrą okazję dla przypomnienia wartości, które towarzyszyły jego powstaniu. Jestem głęboko przekonany, że odwołując się do dziedzictwa poznańskiego środowiska akademickiego możemy wyznaczać nowe drogi jego rozwoju - podkreślał prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Podczas spotkania głos w imieniu rektorów poznańskich uczelni zabrał JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki:

- Wszystko zaczęło się 11 listopada tu, w tym budynku 11 listopada 1918 r., kulminacją jednak był 7 maja podczas inauguracji pierwszego roku akademickiego. Wtedy rozpoczęła działalność Wszechnica Piastowska, która rok później przyjęła nazwę Uniwersytet Poznański. To miejsce budowały początkowo cztery, potem wydziałów: ekonomiczny, lekarski, humanistyczny, rolniczo-leśny i matematyczno-przyrodniczy. Niestety działalność Uniwersytetu przerwała II wojna światowa, chociaż działał i wtedy działał jako uniwersytet podziemny. Po wojnie Uniwersytet został podzielony na oddzielne uczelnie - podkreślał Rektor. 

Czytaj także: Dobre publikacje główną walutą w świecie nauki

Wśród osób, które podpisały Kartę Akademickich Tradycji Poznania są rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, Uniwersytetu Artystycznego, prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i prezesa PTPN.

Sto lat UAM Ogólnouniwersyteckie