Odnowienie doktoratu prof. Jerzego Strzelczyka

Fotografia w nagłówku
Fot. Dominika Włodarczak
Fot. Dominika Włodarczak

W Sali Lubrańskiego Collegium Minus, odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Jerzego Strzelczyka, wybitnego historyka i mediewisty specjalizującego się m.in. w początkach państwa polskiego.

– Profesor Jerzy Strzelczyk jest jednym z najwybitniejszych polskich historyków, prześwietnym znawcą dziejów polskich i powszechnych średniowiecza, autorem nieprzebranej liczby publikacji naukowych, w tym dziesiątków książek o nieprzemijającej wartości dla polskiej i światowej mediewistyki – mówił JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Profesor Jerzy Strzelczyk pełnił rozmaite funkcje: prorektora UAM, prodziekana Wydziału Historycznego UAM, dyrektora Instytutu Historii UAM. Jest wieloletnim członkiem Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów oraz Komitetu Badań Naukowych i Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Za swoją działalność został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagrodą Jana Długosza, nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego, medalem Lux et Laus za zasługi dla mediewistyki oraz medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.
 

Sto lat UAM Wydział Historyczny