Nauka

Fotografia w nagłówku
redakcja

Obserwacje astronomiczne będą dokładniejsze, UAM rozbudowuje swoją sieć teleskopów. Obecnie mamy dwa takie instrumenty tworzące razem globalny teleskop astrofizyczny. Jedna jego część znajduje się w Wielkopolsce druga w Arizonie w Stanach Zjednoczonych.

Dr Krzysztof Kamiński z...

Fotografia w nagłówku
redakcja

Prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Neofilologii został mianowany członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts), w klasie nauk humanistycznych.

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

Krzysztof Grządzielski, absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zajął II miejsce w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery. Obroniona w...

Fotografia w nagłówku
Szkoły Tłumaczy UAM

Wizyta studyjna w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej w Luksemburgu

Fotografia w nagłówku
redakcja

W dniach od 2 do 4 marca 2018 roku odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych.

W ramach trwania Forum Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Zakład Liturgiki i Homiletyki i Arcybiskupie Seminarium Duchowne w...

Fotografia w nagłówku
redakcja

Marzenie profesorów Edwarda Chwieduka i Andrzeja Muszyńskiego z Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu przestało być marzeniem. Jak informuje Biuro...

Fotografia w nagłówku
Danuta Chodera-Lewandowicz

 

Czy da się pogodzić pracę na uniwersytecie z czasochłonną pasją? Przykład dra Emiliana Prałata, absolwenta historii sztuki i filologii chorwackiej, adiunkta w Zakładzie Slawistyki Kulturoznawczej (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM), nagrodzonego dwukrotnie w ubiegłym roku za...

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

1 marca zostali wyłonieni laureaci II edycji konkursu FUND_AKCJA. 19 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 100 000 zł.

 

W ramach elektronicznego naboru wniosków zostało złożonych 75 kompletnych aplikacji z niemal wszystkich wydziałów UAM oraz innych...

Fotografia w nagłówku
redakcja

Geoinformatyka, to nowy kierunek studiów, który oferuje Nadnotecki Instytut UAM w Pile. Już w październiku ruszą zajęcia na pierwszym roku.
W Poznaniu kształcimy na kierunku geoinformacja. Od kilku lat absolwenci są...

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z profesorem Jackiem Nawrockim z Zakładu Technologii Uzdatniania Wody - rozmawia Magda Ziółek.