Nauka

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z dr. hab. Markiem Bąkowskim, entomologiem prowadzącym badania w Parku Narodowym Gorongosa w Mozambiku

Fotografia w nagłówku
redakcja

Trwa konferencja "GIS Day UAM Piła 2018", poświęcona szerokim zastosowaniom technologii geoinformatycznych w różnych sektorach gospodarki oraz w życiu codziennym. Uczestnicy poznali m.in. sposoby na przetwarzanie ogromnej ilości interesujących danych przestrzennych, pozyskanych z pokładu...

Fotografia w nagłówku
Grzegorz Podruczny

Teren Polski obfituje w pozostałości po dawnych konfliktach zbrojnych, zarówno należących do naszej narodowej jak i do obcej historii. Do tej drugiej kategorii należy bitwa pod Kunowicami, jedna z największych bitew wojny siedmioletniej (1756-1763). Dnia 12 sierpnia 1759 roku na polach i łąkach...

Fotografia w nagłówku
Ludwika Tomala, Nauka w Polsce

Między pasożytami a ich gospodarzami trwa nieustanny wyścig zbrojeń. Każda ze stron musi usprawniać genetyczne mechanizmy obrony przed drugą. Naukowcom z Poznania udało się w tym procesie złapać ewolucję na gorącym uczynku.

Fotografia w nagłówku
Marek Nawrocki, Beata Mikołajczyk i Ryszard Naskręcki

Szkolnictwo wyższe potrzebuje właściwego finansowania, które pozwoli na jego szybki rozwój i dostosowanie do światowych standardów. Tymczasem od lat, pomimo ciągłego wzrostu (16,5 mld zł w roku 2018), nakłady na szkolnictwo wyższe w Polsce, w przeliczeniu na studenta niestety nadal należą do...

Fotografia w nagłówku
dr Alexander Tölle

Collegium Polonicum jako siedziba Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego ma z dwumiastem Słubice-Frankfurt nad Odrą szczególną lokalizację, dzięki której proces integracji europejskiej jest dostrzegalny na co dzień

Fotografia w nagłówku
Beata Mikołajczyk

Na dobre kształcenie akademickie składa się obecnie wiele istotnych elementów. Zasadniczymi, w mojej opinii , są: 1) właściwe zdefiniowanie efektów kształcenia wraz z opisem sylwetki absolwenta danego kierunku studiów, 2) właściwie skonstruowany program kształcenia, zawierający odpowiednio...

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

Profesor Henryk Olszewski Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań otrzymał medal Homini Vere Academico z rąk Rektora prof. Andrzeja Lesickiego. Medal jest przyznawany od 2013 roku.

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

W Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, odbyło się odnowienie doktoratu prof. Marii Kujawskiej. Podczas pracy na UAM była kierownikiem Archiwum UAM, a także Zakładu Dydaktyki Historii. W swojej pracy naukowej zgłębia historię nauki, oświaty oraz wychowania w XIX i XX wieku.

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Na Wydział Chemii UAM odbyła się nietypowa sesja filmowa. Na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Pracowni Chemii Stosowanej kierowanej przez prof. Izabelę Nowak odbyły się zdjęcia do filmu promującego polską branże kosmetyczną.