Nauka

Fotografia w nagłówku
Prof. Kazimierz Ilski, dziekan Wydziału Historycznego

Minął pierwszy rok pracy w nowo wybranym zespole   dziekańskim  z nowymi pomysłami  i pootwierał nowe drogi, w nowych warunkach. Na ile  postawione przez  wydziałem  „Zadania do wykonania” zostały zrealizowane?  Co  przyniosło największe zadowolenie?  Co przybliża  wydział  do  celów i zadań...

Fotografia w nagłówku
Prof. Tomasz Mizerkiewicz, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

 

Jak wydziały „zaliczyły”” pierwszy rok? 2>

Minął pierwszy rok pracy w nowo wybranym zespole   dziekańskim  z nowymi pomysłami  i pootwierał nowe drogi, w nowych warunkach. Na ile  postawione przez  wydziałem  „Zadania do wykonania” zostały...

Fotografia w nagłówku
Prof. Piotr Łuszczykiewicz, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego

Minął pierwszy rok pracy w nowo wybranym zespole   dziekańskim  z nowymi pomysłami  i pootwierał nowe drogi, w nowych warunkach. Na ile  postawione przez  wydziałem  „Zadania do wykonania” zostały zrealizowane?  Co  przyniosło największe zadowolenie?  Co przybliża  wydział  do  celów i zadań...

Fotografia w nagłówku
Ks. prof. Wojciech Wygrałek, dziekan Wydziału Teologicznego UAM

 

 Pierwszy rok kadencji zespołu dziekańskiego minął nadzwyczaj szybko. U jego początku określiliśmy podstawowe cele, które są ważne dla rozwoju naszego wydziału. Zależało nam przede wszystkim na podniesieniu jakości kształcenia, umiędzynarodowieniu prowadzonych badań naukowych i...

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Interdyscyplinarność, kontakt z przemysłem, tworzenie nowych obszarów współpracy badawczej  - to innowacyjność w naszym wydaniu – mówił prof. Bronisław Marciniak, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Okazją do spotkania stało się...

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z dr Anną Marciniak z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM rozmawia Magda Ziółek.

Fotografia w nagłówku
redakcja

10 listopada w auli Uniwersytetu w Greifswaldzie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Pomerania Nostra prof. Annie Wolff-Powęskiej, należącej do grona wybitnych polskich ekspertów historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Interesuję się teatrem współczesnym, a projekt, który będę realizował w ramach Diamentowego Grantu, będzie dotyczył współczesnej polskiej krytyki teatralnej. To bardzo ciekawy obszar wiedzy o teatrze, który nie został jeszcze dokładnie przebadany. A interesuje mnie on także dlatego, że sam...

Fotografia w nagłówku
dr Łukasz Rogowski, prof. Tadeusz Stryjakiewicz

Nasz Uniwersytet był organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Conditions”, która inaugurowała naukową część projektu „RurAction. Social...

Fotografia w nagłówku
Prof. Beata Halicka

 

Prof. Beata Halicka wygłosiła tegoroczny wykład inauguracyjny w Collegium Polonicum, w którym opowiadała o swojej pasji badawczej, związanej z zżyciem na pograniczu.

Ludzie na pograniczach to zagadnienie, które fascynuje mnie od lat....