Znamy laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Fotografia w nagłówku
prof. Zdzisław Wąsik
prof. Zdzisław Wąsik

Prof. dr hab. Zdzisław Wąsik z Wydziału Anglistyki UAM i dr Adam Paweł Gorczyński z Wydziału Chemii UAM laureatami prestiżowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów.  Wśród tegorocznych laureatów znalazły się 44 wybitne osobowości ze świata nauki i kultury.

W tym roku nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne trafiły do sześciorga profesorów. W tym gronie znalazł się prof. Zdzisław Wąsik. Premier docenił w ten sposób jego wkład w rozwój teorii wiedzy o języku jako systemie znakowym funkcjonującym w uwarunkowaniach dyskursywnych. Dorobek naukowy prof. Wąsika obejmuje rozprawy z dziedziny typologii składni języków indoeuropejskich, epistemologii językoznawstwa oraz problematyki znaku i znaczenia w naturze i kulturze. W sferze zainteresowań naukowych prof. Wąsika leżą ponad to badania nad teoretycznymi podstawami językoznawstwa ekologicznego, teorią dyskursu, metodologią i historiografią lingwistyki.

Adam Paweł Gorczyński

Drugi nagrodzony to Adam Paweł Gorczyńki z Wydziału Chemii UAM. Wyróżnienie przypadło mu za rozprawę doktorską pt. Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Nauka Ogólnouniwersyteckie