Wyzwania rozwoju lokalnego i regionalnego

Fotografia w nagłówku
fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota

W środę, 12 września na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej rozpoczeła się dwudniowa konferencja BUP, zatytułowana: „Current Challenges of Local and Regional Development”.

 

Naukowcy będą dyskutować nad dynamicznymi przemianami współczesnego świata, które stawiają wiele wyzwań nie tylko przed państwami i ich rządami, ale także przed regionami i miastami. Należy mieć na uwadze, że we współczesnych stosunkach międzynarodowych zaobserwować można proces pluralizacji uczestnictwa, a w konsekwencji – utratę monopolu państwa na kształtowanie systemu międzynarodowego.

- Uniwersytet Bałtycki już po raz trzeci wybrał Poznań na miejsce swojej konferencji. W tym roku tematem przewodnim spotkania będą współczesne wyzwania w rozwoju lokalnym i regionalnym - mówi dr Tomasz Brańka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jeden z organizatorów konferencji.

Wciąż aktualne są dyskusja i refleksja nad skutecznością działań samorządów lokalnych i regionalnych, ich zdolnościami do przewidywania przyszłości, umiejętnością identyfikacji i wykorzystywania endogenicznych potencjałów, wreszcie nad ich zdolnością do konkurencji i współpracy.

- W programie konferencji znalazły się tematy związane z planowaniem przestrzennym, transportem miejskim, zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, wykorzystywania i przetwarzania informacji, a także kwestie bezpieczeństwa w miastach, czy dostępu do zasobów - dodaje dr hab. Arnold Bernaciak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, jeden z organizatorów konferencji.

Baltic University Programme to sieć blisko 230 uniwersytetów oraz innych instytucji nauki z krajów w regionie Morza Bałtyckiego. Współpraca koncentruje się wokół kwestii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem programu jest wspieranie kluczowej roli uniwersytetów w demokratycznym, pokojowym i zrównoważonym rozwoju.

 

Czytaj również: Czas na nowy wymiar współpracy UAM i Viadriny
 

Nauka Ogólnouniwersyteckie