Wydział Prawa i Administracji w 2017

Fotografia w nagłówku
prof. Roman Budzinowski
prof. Roman Budzinowski
Prof. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji

 

          W ostatniej ocenie parametrycznej Wydział Prawa i Administracji UAM uzyskał, jak jedyny w Polsce, kategorię naukową A+. To cieszy, a jednocześnie nasuwa kilka refleksji. Po pierwsze, od dawna znajdowaliśmy się w gronie najlepszych wydziałów prawa, więc  obecną pozycję należy traktować jako primus inter pares. Po drugie,  na ten sukces składają się działania całej społeczności wydziałowej, jak również naszych mistrzów i nauczycieli. Po trzecie, najważniejsze, stanowi on olbrzymie wyzwanie na przyszłość, rodzi ogromne zobowiązania. Nic więc dziwnego, że  „zadania do wykonania” w tej kadencji obejmują  bardzo szerokie spektrum działań. Dotychczasowa realizacja niektórych z nich sprawia radość i napawa optymizmem. Bez zakłóceń przebiega  zdobywanie stopni i tytułu naukowego.    Niemniej dalszego silnego wsparcia wymaga intensyfikacja badań oraz ich internacjonalizacja. Sprawdza się przyznawanie w drodze konkursu  tzw. grantów profesorskich na kierowanie zespołami badawczymi. Będzie ono kontynuowane i rozszerzane  w przyszłości. Zostaną też wprowadzone granty, przyznawane również w drodze konkursu, na pobyty badawcze w instytucjach zagranicznych, co powinno służyć prowadzeniu badań prawnoporównawczych oraz zwiększeniu liczby publikacji naszych pracowników za granicą.  Cieszy  publikowanie coraz większej liczby monografii, w tym także w języku angielskim. Cieszy również aktywność naukowa studentów i doktorantów, o czym świadczy między innymi wydawanie przez doktorantów czasopisma naukowego (Adam Mickiewicz University Law Review,  6 punktów ministerialnych).   Zakłada się zmiany programu studiów,  które będą zmierzały do lepszego powiązania programów z potrzebami rynku pracy. Nastąpi też większe upraktycznienie prowadzonych zajęć. Zamiarem jest także uruchamianie dalszych studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów.  

         W coraz szerszym zakresie występuje powiązanie wydziału z tzw. otoczeniem społecznym i gospodarczym. Kontynuowane są z sukcesem wykłady dla licealistów, wykłady praktyków w ramach „Piątków z prawem”. Zamiarem jest także uruchomienie cyklicznych spotkań z pracodawcami oraz powołanie Rady Pracodawców. Intensyfikacji związków z absolwentami będzie służyć zarejestrowane już Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji.  Wesprze ono także organizację jubileuszu stulecia uniwersytetu i Wydziału.

          Niezwykle  pilnym zadaniem jest poprawa infrastruktury wydziału, która już dziś stanowi hamulec rozwoju.  

Nauka Wydział Prawa i Administracji