UAM godnie reprezentowany w Ciudad Real

Fotografia w nagłówku
Grupa studentów i naukowców WPiA UAM w Ciudad Real
Grupa studentów i naukowców WPiA UAM w Ciudad Real
Obraz

Grupa studentów i naukowców WPiA UAM wzięła udział w seminarium międzynarodowym dot. problematyki swobody rozwiązywania stosunków pracy w europejskich porządkach prawnych, organizowanym w Ciudad Real (Hiszpania) przez Working Group on Labour Law oraz Universidad de Castilla – La Mancha Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Grupa studentów i naukowców WPiA UAM wzięła udział w seminarium międzynarodowym dot. problematyki swobody rozwiązywania stosunków pracy w europejskich porządkach prawnych, organizowanym w Ciudad Real (Hiszpania) przez Working Group on Labour Law oraz Universidad de Castilla – La Mancha Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

 

Grupa czterech studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM: Anna Bryszak, Kornelia Downar, Witold Kopczyński oraz Marta Tarkowska, pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Michała Skąpskiego oraz mgr. Jakuba Gołasia, wzięła udział w międzynarodowym seminarium organizowanym przez European Working Group on Labour Law i  Universidad de Castilla – La Mancha w Ciudad Real.

Tegoroczna edycja seminarium została zatytułowana “Dismissal effected by an employer for one or more reasons related to the individual workers concerned” i dotyczyła problematyki swobody rozwiązywania stosunków pracy przez pracodawców w wybranych europejskich porządkach prawnych. Seminarzyści w raportach i prezentacjach poruszali takie kwestie jak właściwe źródła prawa, materialne czynniki wpływające na zasadność rozwiązania stosunku pracy, formalna procedura i wymogi związane z rozwiązywaniem umów o pracę, szczególne kategorie chronionych pracowników czy konsekwencje legalnych i bezprawnych zwolnień.

European Working Group on Labour Law (EWL) jest międzynarodowa grupą roboczą zrzeszającą naukowców z wiodących europejskich uniwersytetów, zajmujących się problematyką indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Grupa m.in. organizuje coroczne seminaria naukowe, na których poddaje się analizie aktualne problemy prawa i rynku pracy w Europie. Każda z zaproszonych reprezentacji przedstawia raporty krajowe dotyczące wybranego wcześniej zagadnienia. Następnie formułuje się mieszane grupy robocze, których zadaniem jest stworzenie i przedstawienie raportów komparatystycznych. Warto podkreślić, że uczestnictwo w seminarium wymaga dokładnego przygotowania naukowego i językowego, a same raporty krajowe są wynikiem wielomiesięcznych badań.

Równolegle do seminarium studenckiego odbyło się seminarium międzynarodowego prawa pracy przeznaczone dla naukowców, podczas którego zaprezentowano referaty oraz przeprowadzono dyskusję dotyczącą rozwoju europejskich regulacji właściwych dla problematyki swobody rozwiązywania umów o pracę przez pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem zmian w hiszpańskim systemie prawnym okresu ostatnich 10 lat.

W tegorocznej edycji brali udział studenci i naukowcy z siedmiu ośrodków akademickich, w tym m.in. z University of Cassino and Southern Lazio, Universidad de Castilla – La Mancha, Europa – Universitat Viadrina Frankfurt (Oder), University of Leicester, Universiteit Utrecht oraz Universite de Strasbourg.

Nauka Wydział Prawa i Administracji