Trwa Sympozjum Polarne

Trwa 37 Sympozjum Polarne zorganizowane przez Wydział Geografii i Nauk Geologicznych na Morasku. Na spotkanie zostało zaproszone ponad 140 naukowców, a panel dyskusyjny rozłożony na kilka dni. Będzie kilkanaście sesji tematycznych: lodowce, zmarzlina, hydrologia, ekologia – to tylko niektóre z nich. Jest szansa by spojrzeć na zmiany środowiska interdyscyplinarnie i przykładowo nawiązać współpracę biologa z geomorfologiem.

Postępujące ocieplenie klimatu szczególnie silnie zaznacza się w strefach polarnych i prowadzi do zmiany całego środowiska, zarówno części nieożywionej, jak i ożywionej. W tegorocznym sympozjum organizowanym przez UAM weźmie udział ok. 150 badaczy reprezentujących szerokie spektrum zainteresowań, w tym nauki o Ziemi, nauki o życiu, ale także nauki humanistyczne i techniczne.
Sympozja organizowane są co dwa lata w różnych ośrodkach w Polsce. W tym roku organizatorem jest Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, a współorganizatorami są Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Konsorcjum Polarne, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna. Patronat honorowy nad Sympozjum objął rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. Więcej o konferencji: www.polarne2018.amu.edu.pl

Geografowie, geolodzy, ale też przedstawiciele innych nauk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od wielu lat prowadzą badania w strefach podbiegunowych. Przede wszystkim pracują na Spitsbergenie, gdzie zlokalizowana jest m.in. Stacja Polarna UAM "Petuniabukta", ale także w Antarktyce, na Grenlandii, na Alasce, na Syberii czy na Islandii.

W kolejnym numerze Życia Uniwersyteckiego przeczytacie Państwo o tym co dzieje się w naszej bazie Petuniabukta i czym na co dzień zajmują się badacze. Już teraz zapraszamy.

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych