Sukces poznańskich i strasburskich chemików!

Fotografia w nagłówku
Na zdjęciu prof. Violetta Patroniak w uniwersyteckim otoczeniu
Na zdjęciu prof. Violetta Patroniak w uniwersyteckim otoczeniu

Doktoranci i pracownicy Wydział Chemii UAM mgr Dawid Pakulski, mgr Włodzimierz Czepa, mgr Samanta Witomska, prof. UAM, dr hab. Piotr Pawluć oraz prof. dr hab. Violetta Patroniak są współautorami pracy pt. „Graphene oxide-branched polyethylenimine foams for efficient removal of toxic cations from water” na łamach czasopisma J. Mat. Chem. A, 2018, 6, 9384-9390 (IF = 8.867).

Jak czytamy na stronie Wydziału Chemii: dzięki współpracy pomiędzy dwoma ośrodkami naukowymi (Wydział Chemii UAM oraz Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires, Strasbourg, Francja) opracowano wysokowydajny materiał sorpcyjny zdolny do wychwytywania zanieczyszczeń nieorganicznych z roztworów wodnych o niespotykanych do tej pory wartościach pojemności adsorpcyjnej (qmax¬).

Publikacja przedstawia nowatorskie podejście łącząc supramolekularne i dynamiczne metody chemii kowalencyjnej w kierunku generowania wysoce porowatych i funkcjonalnych materiałów wykazujących wysokie powinowactwo do różnych jonów metali ciężkich.

Nauka Wydział Chemii