Stypendia dla młodych naukowców UAM (lista)

Fotografia w nagłówku
Stypendia dla naukowców
Stypendia dla naukowców
Obraz

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród nich znalazło się 14 naukowców z UAM.

 

W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat.

Czytaj też: Młodzi naukowcy UAM ze stypendiami START

W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył 35 121 240 zł.

Wśród laureatów z UAM znaleźli się:

dr Michał Jakub Jakubowicz - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

dr Michał Bogdziewicz - Wydział Biologii

dr Maciej Wojciech Dołęga - Wydział Matematyki i Informatyki

dr Krzysztof Piotr Zawierucha - Wydział Biologii

dr Mateusz Taszarek - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

dr Bartłomiej Graczykowski - Centrum NanoBioMedyczne

dr Patrycja Karolina Żak - Wydział Chemii

dr Michał Cegłowski - Wydział Chemii

dr Filip Tomasz Szumski - Wydział Nauk Społecznych

dr Adam Czesław Radzimski - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

dr Mariusz Andrzej Zelek - Wydział Prawa i Administracji

dr Łukasz Różycki - Wydział Historyczny

dr Dariusz Drążkowski -  Wydział Nauk Społecznych

dr Mikołaj Lewandowski - Centrum NanoBioMedyczne

 

 

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie