Startuje II edycja Warsztatów dydaktycznych

Fotografia w nagłówku
fot. Łukasz Wolny
fot. Łukasz Wolny

Warsztaty są inicjatywą zaproponowaną przez Radę ds. Jakości Kształcenia, której celem jest wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim. Projekt zakłada nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz integrację środowiska nauczycieli akademickich.Jego odbiorcami są pracownicy i doktoranci UAM, którzy pracują na stanowiskach dydaktycznych.

Osoby, które chciałyby podjąć naukę w roku akademickim 2018/2019 proszone są o przesłanie wypełnionego formularza na adres brjk@amu.edu.pl . Termin nadsyłania zgłoseń upływa 30 września 2018 r. 

Nauka Ogólnouniwersyteckie