Rekrutacja wciąż trwa

Fotografia w nagłówku
fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota

Etnologie, filologie, geografia, historia, biologia czy komunikacja europejska - to tylko niektóre z 60 kierunków na UAM, które rozpoczęły rekrutację uzupełniającą na rok akademicki 2018/2019. Do wyboru są zarówno studia stacjonarne, jak i zaoczne prowadzone na I i II stopniu.

 

W I turze rekrutacji na uczelnię przyjęto ok. 10 tys. osób. Podczas drugiego uzupełniającego naboru na Uniwersytet zgłosiło się ponad 1600 osób. Jednak, jak podkreślają pracownicy z Działu Nauczania UAM liczba ta z pewnością się powiększy, ponieważ ostateczny termin zapisów mija 14 września. Rekrutacja prowadzona jest przez stronę oficjalną Uniwersytetu w zakładce Portal Kandydata.

 

Nie trzymaj języka za zębami…

W drugim naborze mamy propozycję dwóch wydziałów, a mianowicie Wydziału Neofilologii i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Oprócz rodzimej filologii polskiej na wydziałach są jeszcze wolne miejsca na m.in. filologiach: łotewskiej, bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, klasycznej czy rumuńskiej.

Co ciekawe można również rozwijać nie tylko swoje językowe predyspozycje, ale również dowiedzieć się, jakie własności języka naturalnego są najistotniejsze z punktu widzenia komputerowego przetwarzania. Taką propozycję oferuje nam kierunek filologia komputerowa, która jest połączeniem nauk humanistycznych z naukami biologicznymi oraz technicznymi.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej prowadzi również rekrutację na filmoznawstwo, kultura mediów oraz media interaktywne i widowiska.

 

Interdyscyplinarność to podstawa

Tak samo jak Wydział Neofilologii i wcześniej wspomniany kierunek filologii komputerowej na interdyscyplinarność stawia Wydział Biologii. W swojej ofercie posiada m.in. bio-informatykę, która łączy podejście naukowe w biologii, szczególnie biologii molekularnej oraz technologiczne rozwiązania wymagające umiejętności inżynierskich.

Na studia II stopnia Wydział Biologii prowadzi rekrutację na kierunku neurobiologia. Kształcenie na tym kierunku wymaga umiejętności budowy układu nerwowego. Oprócz tych kierunków prowadzona jest również rekrutację na specjalności, które pozwolą nauczać biologii i przyrody w szkołach oraz na biotechnologię.

 

Twórz razem z nami historię

Na Wydziale Historii znajdziemy jeszcze wolne miejsca. Do wyboru oprócz tradycyjnej historii są również specjalności: archiwistyka, historia wojskowości, mediewistyka, nauczycielska czy polityka i media w dziejach.  Drugi nabór prowadzony jest również na kierunku historia sztuki oraz humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

 

Ośrodki zamiejscowe - czyli UAM w Twoim mieście

Wśród czterech ośrodków zamiejscowych, dodatkowy nabór prowadzą trzy z nich: Gniezno, Kalisz i Piła.

W pierwszej stolicy Polski możemy wybrać komunikację europejską, bądź projektowanie kultury. Podczas studiowania pierwszego kierunku na studiach licencjackich do wyboru mamy specjalności: dyplomacja publiczna i retoryka stosowana, natomiast na magisterskich: media relations i zarządzanie instytucjami kultury. Projektowanie kultury na studiach licencjackich, oferuje specjalności: animacja ruchu turystycznego oraz promocja dziedzictwa kulturowego.

Na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym rekrutacja trwa na osiem kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, filologie: angielska z pedagogiczną oraz polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, ochrona dóbr kultury oraz pedagogika i pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim.

Natomiast Nadnotecki Instytut w Pile oferuje wolne miejsca na kierunkach: gospodarka wodna i technologie informatyczne.

Nauka Ogólnouniwersyteckie