Przeszłość i przyszłość w jednym miejscu

Fotografia w nagłówku
dr Marcin Ignaczak
dr Marcin Ignaczak

Ponad 11 tysięcy odkrytych zabytków, 1000 odsłoniętych grobów i długo wyczekiwane odkrycie reliktów północnej i południowej części dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny– to tylko niektóre z rezultatów badań archeologicznych, które właśnie dobiegają końca na Placu Kolegiackim.

Badania trwały od 18 kwietnia 2016 r. i pozwoliły na odsłonięcie ok. 24 proc. powierzchni dawnego kościoła. Wśród znalezionych obiektów znajduje się ponad 11 tysięcy zabytków, 715 obiektów, pozyskano także 476 próbek: muszle, tkaniny, skóry czy malowane obrazy.

- Po Ostrowie Tumskich jest to najważniejsze miejsce na mapie Poznania. Odkrywamy kościół wyjątkowy. Dużo mówi się o tym, że był jednym z najwyższych budynków w Polsce. Można go również określić, jako poznański kościół Mariacki. Należy również sobie uświadomić, że kolegiata była największą skarbnicą zabytków. Dzięki projektowi odkrywamy tak naprawdę 500 lat naszego miasta – mówi dr hab. Marcin Ignaczak, kierownik Projektu Kolegiata.

Badania umożliwiły także stworzenie pierwszej bazy danych opisujących zmienność genetyczną ludności Poznania w drugim tysiącleciu n.e. Dotychczasowy brak informacji uniemożliwiał dokonanie oceny procesów demograficznych zachodzących w historii miasta. Z tego też względu baza ta stanowi istotny wkład w rozwój europejskich i światowych badań archeogenomicznych.

Czytaj również Odkryto ślady murów kolegiaty

Wkrótce jak rozpocznie się rewitalizacja Placu. Dzięki niej miejsce stanie się strefą ruchu pieszego. Na placu stanie również Zegar Historii symbolicznie przedstawiający dzieje Kolegiaty oraz fontanna w kształcie kamiennego parawanu.

Nauka Wydział Historyczny