Prorektorzy w Poczdamie

Fotografia w nagłówku
Prorektorzy w Poczdamie
Prorektorzy w Poczdamie
Obraz

Prorektorzy UAM, prof. Beata Mikołajczyk oraz prof. Ryszard Naskręcki, prowadzą rozmowy na Uniwersytecie Poczdamskim o współpracy w ramach europejskiej sieci: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwerstet Poczdamski oraz Uniwersytet Versaille. Kolejna tura rozmów odbędzie się latem w Poznaniu.

Nauka Ogólnouniwersyteckie