Profesor Hanna Kóčka-Krenz uhonorowana

Profesor Hanna Kóčka-Krenz została uhonorowana Medalem Homini Vere Academico. Medal przyznawany jest przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 2013 roku.

To już kolejne ważne odznaczenie dla chluby naszego Uniwersytetu. Dzięki odkryciu rezydencji pierwszych Piastów na Ostrowie Tumskim miała ona realny wpływ na wizerunek Poznania. I to jej właśnie w ubiegłym roku wręczono statuetkę z symbolicznymi  kluczami do miasta.  Osiągnięcia naukowe pani profesor są imponujące – mówił wówczas Grzegorz Ganowicz -  jednak dla poznaniaków najważniejsze są badania na Ostrowie Tumskim. One budują naszą dumę stołecznego miasta Poznania; pozwalają nam mówić, że to właśnie tutaj zaczęła się Polska.

Spędziliśmy na Ostrowie Tumskim 15 sezonów badawczych,  po 6 miesięcy w roku, to daje 8 lat naszego życia – mówi prof. Hanna Kóčka-Krenz. - Dzień w dzień,  na tym pięknym i znaczącym dla Poznania miejscu. Tak sobie myślę, że najwięcej zawdzięczamy jednak naszym pierwszym władcom piastowskim. Bo nie byłoby odkryć, gdyby nie oni. Już sama budowa pałacu i tej wspaniałej kaplicy stawia wczesnośredniowieczny Poznań w randze czołowych ośrodków ich państwa. I mimo, że wiemy, że w czasach, o których mówię, nie było stolicy, to wydaje się, że Mieszko to miasto właśnie sobie upodobał. Dyskusja naukowa na ten temat będzie jeszcze długa i szeroka, ale aby zmienić ten pogląd potrzeba nowych odkryć, a nie przypuszczam, żeby to mogły być odkrycia na miarę tego, z którym mieliśmy do czynienia w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe prof. zw. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej.

Nauka Wydział Historyczny