Prof. Sławomir Piontek znów nominowany!

Fotografia w nagłówku
Prof. Sławomir Piontek
Prof. Sławomir Piontek
Obraz

Kilkanaście dni temu informowaliśmy, ze profesor został członkiem EASA. Dziś możemy poinformować, ze to nie jedyne wyróżnienie w ostatnim czasie z udziałem profesora.

Jak się dowiadujemy profesor Sławomir Piontek z Wydziału Neofilologii UAM został członkiem zarządu Austrian Studies Association. Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, został wybrany członkiem zarządu stowarzyszenia. Kadencja prof. Piontka obejmuje lata 2018-2020, w zarządzie będzie on reprezentować germanistykę europejską. Austrian Studies Association (ASA) zrzesza kilkuset naukowców, głównie z Ameryki Północnej, zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami nad kulturą i historią Austrii.

Stowarzyszenie powstało w 1961 r. i funkcjonowało do 2012 r. pod nazwą Modern Austrian Literature and Culture Association (MALCA). Czasopismem wydawanym przez Austrian Studies Association jest kwartalnik Journal of Austrian Studies.

Przy tej okazji warto też przypomnieć, że profesor został wcześniej mianowany członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts), w klasie nauk humanistycznych.

Europejska Akademia Nauk i Sztuk to powołana w 1990 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich organizacja, która stawia sobie za cel analizę i rozwiązywanie problemów stojących przed społecznością europejską oraz wspieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej i artystycznej.

Nauka Wydział Neofilologii