PROF. JEAN-PIERRE SAUVAGE w Stacji Naukowej PAN w

Fotografia w nagłówku
IIe ASSISES FRANCO-POLONAISES DE CHIMIE W PARYŻU
IIe ASSISES FRANCO-POLONAISES DE CHIMIE W PARYŻU

PROF. JEAN-PIERRE SAUVAGE (NOBLISTA W DZIEDZINIE CHEMII Z 2016 ROKU) HONOROWYM GOSCIEM IIe ASSISES FRANCO-POLONAISES DE CHIMIE W PARYŻU

W dniach 14-15 marca 2018 roku w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyło się kolejne sympozjum naukowe IIe Assises franco-polonaises de Chimie. Patronat Honorowy nad imprezą objął Jego Ekscelencja Pan Ambasador RP w Paryżu, prof. Tomasz  Młynarski. Organizatorami konferencji były: Stacja Naukowa PAN w Paryżu, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczysty wieczór 14 marca 2018 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu poświęcony był prof. Jean-Pierre Sauvage’owi z Uniwersytetu w Strasburgu, laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2016 roku, członkowi Collège de France, współtwórcy chemii supramolekularnej, który wygłosił wykład popularnonaukowy pt. „Molecular machines in biology and in chemistry”. Członkami Komitetu Organizacyjnego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza byli: prof. dr hab. Violetta Patroniak, dr Marta A. Fik (Wydział Chemii), prof. UAM dr hab. Maciej Forycki (Wydział Historii) pełniący obecnie funkcję Dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu oraz dr hab. Artur Ciesielski (Centrum Zaawansowanych Technologii). Konferencje Assises franco-polonaises de Chimie mają na celu upowszechnienie dokonań polskich i francuskich grup badawczych oraz promowanie współpracy międzynarodowej. Siedemnastu wykładowców zaprezentowało swoje osiągnięcia od chemii supramolekularnej poprzez katalizę, materiały hybrydowe, grafen po aplikacje w czujnikach i  energetyce.

 

Nauka Wydział Chemii