Porozumienie w Coimbrze dla studentów-sportowców

Fotografia w nagłówku
Konferencja Rektorów w Coimbrze
Konferencja Rektorów w Coimbrze

Dual Career, system przeznaczony dla studentów-sportowców, dla których uczelnie zamierzają wprowadzić regulacje, umożliwiające budowanie kariery zarówno naukowej, jak i sportowej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentował JMR, prof. Andrzej Lesicki. W spotkaniu udział wzięła także Prorektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska.

Porozumienie w Coimbrze

Porozumienie podpisane przez rektorów oraz European University Sports Association, stawia przed uczelniami wyższymi cele, mające pomóc studentom w rozwoju kariery naukowej, jak i sportowej:

- przedstawianie studentom możliwości prowadzenia podwójnej kariery,

- przystosowanie przepisów, tak aby zapewnić możliwość studiowania, a także trenowania,

- promowanie najlepszych warunków do treningu,

- zapewnienie najlepszych trenerów,

- zapewnienie dostępu do najlepszej oferty edukacyjnej i zdrowotnej.

Porozumienie zostało podpisane podczas największego europejskiego wydarzenia sportowego 2018 roku, czyli The European Universities Games Coimbra 2018 r.

Nauka Ogólnouniwersyteckie