Pomerania Nostra dla prof. Anny Wolff-Powęskiej

Fotografia w nagłówku
Pomerania Nostra
Pomerania Nostra
Obraz

10 listopada w auli Uniwersytetu w Greifswaldzie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Pomerania Nostra prof. Annie Wolff-Powęskiej, należącej do grona wybitnych polskich ekspertów historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.

Nagroda przyznawana jest osobom, które swoją działalnością znacząco wpierają dialog polsko-niemiecki. Fundatorami nagrody są Uniwersytet w Greifswaldzie oraz Uniwersytet Szczeciński, dziennik „Kurier Szczeciński“ oraz miasta Greifswald i Szczecin.

Kapituła w swoim uzasadnieniu podkreśliła znaczenie naukowe publikacji prof. Anny Wolff-Powęskiej na temat stosunków polsko-niemieckich oraz wysokie uznanie, jakim cieszy się wśród niemieckich oraz polskich historyków i publicystów.

Prof. Anna Wolff-Powęska jest przewodniczącą rady naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.
Za swoje dokonania otrzymała m.in. Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego, Europejską Nagrodę Obywatelską oraz Nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Do grona dotychczasowych laureatów Nagrody Pomerania Nostra należą:  prof. Berthold Beitz, prof. Krzysztof Skubiszewski, Janina Jasnowska i prof. Michael Succow, prof.  Władysław Filipowiak, Festiwal polenmARkT, prof. Eugeniusz Kus oraz prof. Norbert Hosten.
 

Nauka Ogólnouniwersyteckie