Pedagogika. Trzy indeksy w nagrodę

Fotografia w nagłówku
Pedagogika WSE
Pedagogika WSE

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się finał pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej „EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC”.

Organizatorem niniejszego wydarzenia było Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej. Z kolei pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych w osobie: prof. UAM dr hab. Kingi Kuszak, dr hab. Agaty Matysiak-Błaszczyk, dr Katarzyny Sadowskiej, dr Lucyny Myszka-Strychalskiej oraz dr Anny Mazurowskiej udzielali organizatorom wsparcia merytorycznego tworząc Komitet Naukowy Olimpiady. Intencją przyświecającą temu przedsięwzięciu było popularyzowanie myśli pedagogicznej w codziennym życiu młodzieży i wspieranie ich działań o charakterze pomocowym poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak również zainteresowanie młodych ludzi tematyką edukacji oraz wychowania.

Adresatami Olimpiady byli uczniowie szkół średnich pasjonujący się pracą z drugim człowiekiem w różnym wieku. Olimpiada składała się z trzech etapów. Na pierwszym z nich uczestnicy zmierzyli się z napisaniem eseju pedagogicznego na jeden z podanych tematów, odwołujących się do myśli pedagogicznych znanych pedagogów, w gronie których znaleźli się Helena Radlińska, Zygmunt Bauman, Janusz Korczak oraz Aleksander Kamiński. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu przygotowywały pracę dotyczącą indywidualnego przypadku. Uczniowie mogli skupić się między innymi na temacie: „Nauczyciela czynu w środowisku lokalnym”, „Rozmowach dzieci z rodzicami w czasach płynnej nowoczesności”, „Trosce o słabego, cichego i cierpiącego”, „Nierównościach w jednolitym społeczeństwie”.

Wydział Studiów Edukacyjnych odwiedziły finalistki i finaliści zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia. Reprezentowali oni szkoły średnie z różnych stron Polski: Chrzanowa, Wrześni, Rymanowa, Legionowa, Opola i Poznania. Ich zadanie polegało na przedstawieniu wybranego przypadku oraz odbyciu rozmowy ze specjalistami. Główną nagrodą, o którą walczyli było miejsce na liście przyszłych studentów pedagogiki. Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymały trzy osoby.

Nauka Wydział Studiów Edukacyjnych