Opus i Preludium: Granty dla naukowców z UAM

Fotografia w nagłówku
mgr Dominika Gapska otrzyma grant z konkursu Preludium 15
mgr Dominika Gapska otrzyma grant z konkursu Preludium 15
Obraz

Kilkunastu naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzyma granty w dwóch konkursach Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 złożono 2 970 wniosków, z czego dofinansowanie przyznano 618.

Konkurs Opus 15 jest skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy. Można się w nim ubiegać o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W konkursie OPUS 15 można było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od 1 roku do 3 lat, zaś jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika projektu co najmniej trzech opublikowanych prac naukowych. Zakwalifikowane projekty dostaną blisko 360 mln zł.

Z UAM grant zdobyli:

dr. Geoffry Schwartz, Wydział Anglistyki („Synchronizacja spółgłoskowa w języku polskim i angielskim”),

dr hab. Rafał Dobek, Wydział Historyczny („Życie i działalność Ludwika Wołowskiego (1810-1876),

dr hab. Witold Tyborowski, Wydział Historyczny („Szumma awilum agram iggar. Starobabilońskie kontrakty najmu siły roboczej w zachodnioeuropejskich zbiorach British Museum (Londyn), Luwru (Paryż) i Vordersiatisches Muzeum (Berlin)”),

prof. dr hab. Paweł Wiliński, Wydział Prawa i Administracji („Prawo do skutecznego środka naprawczego przeciwko nadużyciu uprawnień przez prokuratora i sąd w postępowaniu karnym. Perspektywa konstytucyjna i europejska”),

dr Freerk Molleman, Wydział Biologii ("Przystosowanie owadów do wytypowanych drzew w lesie jako funkcja izolacji od sąsiednich drzew: eksperymenty terenowe na dębach"), 

dr hab. Ewa Anna Sobieszczuk-Nowicka, Wydział Biologii ("Poliaminy - nowy przełącznik metaboliczny starzenia się liścia jęczmienia. Opracowanie molekularnej podstawy sieciowej regulacji procesu jako cel strategii upraw zbóż"),

 dr hab. Lechosław Wojciech Kuczyński, Wydział Biologii ("Konsekwencje korzystania z informacji socjalnej na poziomie populacyjnym: podejście semi-eksperymentalne),

prof. dr hab. Andrzej Ruciński, Wydział Matematyki i Informatyki („Zagadnienia strukturalne w teorii hipergrafów gęstych i losowych”).

W ramach Konkursu Preludium 15 łącznie do wydania jest 39 mln złotych. Wśród laureatów konkursu znaleźli się naukowcy z naszej uczelni:

mgr Dominika Gapska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej („Kobieta – Państwo – Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze narodu”),

mgr Izabela Kujawa, Wydział Historyczny („Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji. Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej”),

mgr Hanna Wiczanowska, Wydział Prawa i Administracji („Klauzula zakazu nadużycia praw – obrona demokracji, czy osłabienie skuteczności ochrony praw jednostki. Rozważania na tle specyfiki systemu strasburskiego”),

mgr Kinga Adamczewska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ("Wzory przepływu informacji w komunikowaniu politycznym - na przykładzie wyborów w Polsce w latach 2015-2020"),

mgr Patrycja Czerwoniec, Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Techniczny („Badanie wpływu dodatku czynnika antystresowego na obniżenie fitotoksycznego efektu wywołanego przez podanie induktora odporności roślinie”).

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie