Odnowienie doktoratu prof. Kujawskiej

W Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, odbyło się odnowienie doktoratu prof. Marii Kujawskiej. Podczas pracy na UAM była kierownikiem Archiwum UAM, a także Zakładu Dydaktyki Historii. W swojej pracy naukowej zgłębia historię nauki, oświaty oraz wychowania w XIX i XX wieku.

Prof. Maria Kujawska badała m.in. politykę naukową i oświatową hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich, problemy współczesnej edukacji historycznej czy, wraz z prof. Antonim Czubińskim, dzieje Uniwersytetu. Jak dotąd, prof. Kujawska wypromowała 15 doktorów, 302 magistrów oraz 90 licencjatów. Została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nauka Ogólnouniwersyteckie