Odkrycie na Wydziale Chemii

Fotografia w nagłówku
Wydział Chemii UAM
Wydział Chemii UAM
Obraz

Dzięki współpracy grup badawczych z Zakładu Ziem Rzadkich, Wydziału Chemii UAM oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu La Laguna w Hiszpanii opracowano innowacyjny nanoczujnik działający na zasadzie optycznego manometru i termometru opartego o luminescencję nanocząstek lantanowców.

Jego zastosowanie umożliwia pomiar ciśnienia badanego układu w szerokim zakresie, aż do ponad 250 000 bar oraz 773 K. Innowacyjność odkrycia polega na możliwości dokładnego i precyzyjnego, bezkontaktowego pomiaru wysokiej temperatury materiału podawanemu ściskaniu w komorze diamentowej, w bardzo małych, nanometrycznych obszarach. Dzięki unikatowym właściwościom badanego nanomateriału oraz opracowanej metodzie pomiarowej może on stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych czujników ciśnienia i temperatury.

Praca na ten temat ukazała się w czasopiśmie ACS Applied Materials & Interfaces (IF = 7.504) (M. Runowski, A. Shyichuk, A. Tymiński, T. Grzyb, V. Lavín, S. Lis, ACS Appl. Mater. Interfaces (2018) doi:10.1021/acsami.8b02853). Udało się w niej po raz pierwszy określić z dużą dokładnością temperaturę układu poddanemu warunkom wysokiego ciśnienia w komorze diamentowej, przy użyciu nanocząstek luminescencyjnych.

Nauka Wydział Chemii